Kurs

Skredkurs

Et skredkurs er for skibestigere og andre som beveger seg i vinterfjellet. Kurset legger vekt på økt forståelse for hvordan skred utløses, hvilke faktorer som påvirker skredfaren og ikke minst hvor man skal legge veien og hvilke vurderinger man kan gjøre for å unngå å bli tatt av skred. Kameratredning fra skred og bruk av elektroniske søkemidler er sentralt.

Gjennom dette kurset får du godkjent NF Grunnkurs skred

Oversikt over vinterens Skredkurs


Sortering

Skredkurs Alpin Skibestigning

Skibestigning i alpine områder, frikjøring og offpiste-kjøring i heisanlegg har økt voldsomt i popularitet de siste årene. Dette kurset har som mål å forberede deg på hva du kan møte og må forholde deg til i alpine fjellområder. Hurrungane lengst vest i Jotunheimen er kanskje det mest alpine fjellområde i Norge og Turtagrø er et historisk fjellsportsted, så rammene er perfekte.

2018:
24. - 28. Mars
oppmøte 23. Mars på kvelden

Skredkurs på Vatnahalsen Høyfjellshotell 3 dager

Et tredagers skredkurs er for topptur-utøvere og andre som beveger seg i vinterfjellet.

2018:
12-14. Januar

Skredkurs i Jostedalen

Fleire og fleire tar turen ut i vinterfjellet med alpine toppturski. Dette praktiske kurset har som mål å forberede deg på korleis du forholder deg til bratt og skredutsatt skiterreng om du er en skikøyrar eller toppturgåer.
2018:
12-14. Januar
9-11. Februar
16-18. Mars

NF Metodekurs skred Alpint er første kvalifiserende kurs i instruktørutdanningen til NF godkjent skredinstruktør Alpint nivå 1. Gjennom kurset skal deltakerne videreutvikle og demonstrerer kompetanse innen relevant fagkunnskap som en skredinstruktør må mestre for å kunne virke som instruktør på dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred.
Deltagerne skal oppnå inngående teoretisk og praktisk kunnskap om terrengvurdering, snøkjennskap og identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk, mentale prosesser og beslutningstagning, turplanlegging samt kameratredning.

2018:
4.-7. Januar i Jostedalen

Toppturkurs i Jostedalen

På dette kurset vil du få en god introduksjon til topptur på moderne skiutstyr. Kurset tar for seg alle de små detaljer som kan gjøre turen mer behagelig , effektiv og trygg.
2018: 23-25. Februar