Skredkurs 3 dager

Et tredagers skredkurs er for skibestigere og andre som beveger seg i vinterfjellet. Kurset legger vekt på økt forståelse for hvordan skred utløses, hvilke faktorer som påvirker skredfaren og ikke minst hvor man skal legge veien og hvilke vurderinger man kan gjøre for å unngå å bli tatt av skred. Kameratredning fra skred og bruk av elektroniske søkemidler er sentralt.

Gjennom dette kurset får du godkjent NF Grunnkurs skred

Oversikt over vinterens Skredkurs 3 dager


Sortering

Fleire og fleire tar turen ut i vinterfjellet med alpine toppturski. Dette praktiske kurset har som mål å forberede deg på korleis du forholder deg til i bratt og skredutsatt skiterreng om du er en skikøyrar eller toppturgåer.
2018:
12-14. Januar
9-11. Februar
23-25. Februar
16-18. Mars

NF Metodekurs skred Alpint er første kvalifiserende kurs i instruktørutdanningen til NF godkjent skredinstruktør Alpint nivå 1. Gjennom kurset skal deltakerne videreutvikle og demonstrerer kompetanse innen relevant fagkunnskap som en skredinstruktør må mestre for å kunne virke som instruktør på dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred.
Deltagerne skal oppnå inngående teoretisk og praktisk kunnskap om terrengvurdering, snøkjennskap og identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk, mentale prosesser og beslutningstagning, turplanlegging samt kameratredning.

2018:
4.-7. Januar i Jostedalen