Toppturkurs 3 dagar Sogndal

Toppturkurs i Sogndal

På dette kurset vil du få ein god introduksjon til toppturar på moderne skiutstyr. Kurset tek for seg alle dei små detaljane som kan gjere turen meir behageleg, effektiv og trygg.
Her vil me fokusere på kartlesing, terrengforståing, sporlegging, snøkvalitet, utstyr i sekken, værforhold, skredproblem, feller osb. Fokus vil være fordelt med omtrent 1/3 på skredproblematikk (i hovudsak å kjenne att og unngå skredterreng) og 2/3 på alle dei andre momenta for topptur på ski. Det blir 3 dagar på tur med masse læring i Sogdnalsområdet Sentrale tema vil vere:
  • Turplanlegging
  • Bruk av utstyr
  • Innhold i sekken
  • Kart og terreng
  • Trygge vegval
  • Ferdselsmønster
  • Gjennkjenne skredterreng