NF Metodekurs skred Alpint

NF Metodekurs skred Alpint er første kvalifiserende kurs i instruktørutdanningen til NF godkjent skredinstruktør Alpint nivå 1. Gjennom kurset skal deltakerne videreutvikle og demonstrerer kompetanse innen relevant fagkunnskap som en skredinstruktør må mestre for å kunne virke som instruktør på dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred.
Deltagerne skal oppnå inngående teoretisk og praktisk kunnskap om terrengvurdering, snøkjennskap og identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk, mentale prosesser og beslutningstagning, turplanlegging samt kameratredning.

Jostedalen byr som regel på store mengder med kald nysnø og nærleik til Jostedalsbreen. Overnatting på Jostedal Camping eller gode rom med halvpensjon på Jostedal Hotell

Dette kurset har opptakskrav, og krever sentral godkjennelse av søknad hos Skredkomitéen i Norsk Fjellsportforum. Søknad, utfylt loggbok og annet relevant informasjon sendes på mail til: rune@norgesguidene.no eller direkte til post@fjellsportforum.no - i god tid innen kurset.
Mer om opptak her: fjellsportforum.no/instruktorer/
Søknadsskjema: fjellsportforum.no/instruktorer/soknadsskjema/
Loggbok: fjellsportforum.no/instruktorer/loggbok/

NB! Ufullstendig søknad eller loggbok vil ikke bli vurdert!

Les mer om opptak

Deltagelse på metodekurs skred Alpint krever gode skiferdigheter og erfaring innen vinterfriluftsliv. Sentrale tema er alpine farer, bekledning og orientering, vurdering og håndtering av skredfare, veivalg i skredterreng og grunnleggende kameratredning. Undervisning vil foregå som en blanding av veiledning fra kursleder og instruktør, samt faglige diskusjoner over tema og caser hvor deltakerne på skift inntar en aktiv rolle som leder/formidler/veileder. Deltakerne vil underveis få personlige tilbakemeldinger, og kurset avsluttes med en evaluering av aspiranten og anbefaling for videre prosess mot aspirant praksis og veilederkurs. Mer om metodekurs skred Alpint i Nasjonal Standard (kapittel 10): fjellsportforum.no/om/nasjonal-standard/ Det forventes at deltakerne har følgende forkunnskaper:

Anbefalt kursliteratur:

 • Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
 • Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books.
Alle deltakere må på forhånd ha satt seg grundig inn i skredvarslet på varsom.no, og ha Kjennskap til regobs.no.

Utstyr og bekledning

Deltakerne må medbringe utstyr og kle passende for lange vinterdager ute på tur. Kurset vil være ute hele dagen og vil i perioder ha relativt høgt fysisk aktivtetsnivå, mens andre perioder vil byde på mer stillestående aktivitet. Der bør tas høyde for dette når sekken pakkes. Deltakerne må ha med:
 • Skiutstyr - Alpine turski (Randonnèe) eller telemarkski med tilpassede feller, skistøvler og staver.
 • SSS - Sender/Mottager (skredsøker), spade og søkestang
 • Snøsag (hvis du har)
 • Passende sekk for vinter dagstur, med mulighet for å feste ski.
 • Grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk
 • Hjelm (hvis du vil)
 • Hensiktsmessig bekledning for gjeldende værforhold og aktivitet
 • Kart, kompass og klinometer (kan være integrert i kompass)
 • Kart for området:
 • Norge-serien (1:50.000) 10055 Sogndal og 10063 Jostedalsbreen dekker aktuelle områder.
 • Notatblokk og blyant

Velkommen på metodekurs skred med Norgesguidene!

Har de spørsmål til kurset eller søknads prosessen er det bare å ta kontakt!

Bli Med!

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec